Quảng Bình giao gần 11ha đất (đợt 1) cho Tập đoàn Trường Thịnh làm sân golf 800 tỷ

Tỉnh Quảng Bình đã tiến hành thu hồi và cho Tập đoàn Trường Thịnh thuê gần 11 ha đất (đợt 1) để triển khai dự án sân golf tại TP Đồng Hới.
Quảng Bình giao gần 11ha đất (đợt 1) cho Tập đoàn Trường Thịnh làm sân golf 800 tỷ

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho CTCP Tập đoàn Trường Thịnh thuê đất (đợt 1) nhằm thực hiện dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.

Cụ thể, UBND tỉnh này quyết định thu hồi 108.436,2 m2 đất tại xã Bảo Ninh (bao gồm 83.795,4 m2 đất rừng sản xuất; 23.074,8 m2 đất giao thông, 694 m2 đất thuỷ lợi…) do UBND xã Bảo Ninh quản lý. Đồng thời chuyển mục đích sử dụng 83.975,4 m2 đất rừng sản xuất trong số diện tích đất thu hồi nói trên sang đất phi nông nghiệp (đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tập đoàn Trường Thịnh theo đó được thuê 109.339,6 m2 đất (bao gồm 108.436,2 m2 đất được thu hồi nói trên và 903,4 m2 đất bằng chưa được sử dụng do địa phương quản lý) để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh. Thời hạn sử dụng đất đến ngày 23/4/2071 (tương ứng thời hạn 50 năm của dự án). Hình thức thuê đất đối với nhà đầu tư là nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất cũng như ký hợp đồng thuê đất, xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho nhà đầu tư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Được biết, dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 21/7/2020.

Theo đề án, dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh được xây dựng trên diện tích 165,74ha với tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác là 680 tỷ đồng, bao gồm: chi phí xây dựng chiếm 477,593 tỷ đồng; mua sắm thiết bị 145,2 tỷ đồng; quản lý dự án là 86,1 tỷ đồng; chi phí khác giải phóng mặt bằng là 57,8 tỷ đồng.

Dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh được xây dựng theo tiêu chuẩn sân golf 36 lỗ, đi kèm với đó là các khu trung tâm quản lý, các công trình dịch vụ phụ trợ đi kèm, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm