Quảng Nam loại 6 dự án thuỷ điện ra khỏi quy hoạch chung

Quảng Nam loại 6 dự án thuỷ điện ra khỏi quy hoạch chung

Tỉnh Quảng Nam loại 6 dự án thuỷ điện ra khỏi quy hoạch gồm A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo gửi Sở Công Thương, Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan về việc loại 6 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch chung của tỉnh.

Cụ thể, các thuỷ điện bị loại ra khỏi quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm: thuỷ điện A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl và Đăk Pring 2.

Đáng chú ý, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương loại khỏi quy hoạch đối với 6 dự án thủy điện gồm: A Vương 4, Sông Bung 3, Đăk Di 4, A Banh, Chà Vàl, Đăk Pring 2 và giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện, cơ sở pháp lý để thực hiện theo quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3, khóa X để xem xét theo thẩm quyền.

Quảng cáo

Theo đó, đối với các dự án thuỷ điện đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, đang triển khai thi công thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhưng phải đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Riêng đối với các dự án thủy điện A Vương 5 và Sông Bung 3A, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT tỉnh phối hợp với Sở Công Thương làm việc với chủ đầu tư dự án, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện các cam kết. Trong trường hợp không đảm bảo điều kiện, yêu cầu đầu tư thì tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi dự án, loại khỏi quy hoạch theo quy định.

Theo thống kê của Sở Công thương Quảng Nam, đến cuối năm 2020, quy hoạch thuỷ điện tỉnh gồm 46 dự án đã được phê duyệt (từ năm 2007). Trong đó, 22 dự án thủy điện đã đưa vào vận hành, 8 dự án đang thi công xây dựng, 16 dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

Việc loại bỏ các dự án thủy điện không đáp ứng các yếu tố pháp lý, triển khai đầu tư, thi công chậm, gây ảnh hưởng nhiều mặt của địa phương được xem như một động thái rất quyết liệt của chính quyền tỉnh Quảng Nam trong thời điểm này.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia