Sabeco không phải nộp ngân sách Nhà nước gần 2.500 tỷ đồng

Đây là số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2016 của Sabeco từng được Kiểm toán Nhà nước đề nghị nộp vào ngân sách.
Sabeco không phải nộp ngân sách Nhà nước gần 2.500 tỷ đồng

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa thông báo đã nhận được công văn ngày 25/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước liên quan việc kiến nghị nộp ngân sách số lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2016 của Sabeco.

Theo nội dung công văn này, Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị "Sabeco phải nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495 tỷ đồng" tại Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Sabeco.

"Do đó, Sabeco không phải nộp ngân sách Nhà nước lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 nêu trên".

Kiểm toán Nhà nước cho biết tại thời điểm kiểm toán, cơ quan này kiến nghị Sabeco nộp ngân sách 2.495 tỷ lợi nhuận vì người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không tổ chức Đại hội cổ đông để phân phối và nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Khi đó, vốn Nhà nước chiếm 89,59% vốn điều lệ Sabeco. Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước lúc này là đúng quy định pháp luật.

Nhưng đến cuối năm 2017, sau thời điểm kết thúc kiểm toán, Bộ Công Thương đã bán 53,59% vốn điều lệ của Sabeco cho Công ty TNHH Vietnam Beverage, doanh nghiệp con của ThaiBev.

Cũng với nội dung tương tự sau cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 tại Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Habeco nộp Ngân sách Nhà nước lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 1.392 tỷ đồng. Đến hết tháng 11/2019, Kiểm toán Nhà nước cho biết Habeco cơ bản đã nộp đầy đủ số tiền trên.

Có thể bạn quan tâm