Sau kiểm toán Xây dựng Hòa Bình lỗ thêm 1.500 tỷ đồng

Trước kiểm toán, Xây dựng Hòa Bình báo lỗ 1.131 tỷ đồng tuy nhiên sau kiểm toán, con số lỗ này tăng lên 2.594 tỷ đồng…
Xây dựng Hòa Bình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố các tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức ngày 27/6 tới đây.

Thời điểm hiện tại, Xây dựng Hòa Bình chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Tuy nhiên, theo tờ trình, công ty đã có trong tay báo cáo tài chính kiểm toán, với các số liệu biến động mạnh.

Cụ thể, tổng tài sản là 15.573 tỷ đồng, giảm 1.353 tỷ đồng, giảm 1.353 tỷ đồng so với trước kiểm toán và giảm 6,05% so với năm 2021. Vốn chủ sở hữu 1.196 tỷ đồng, giảm 1.447 tỷ đồng so với trước kiểm toán và giảm 70,5% so với năm 2021.

Doanh thu thuần 14.149 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng so với trước kiểm toán và tăng 25% so với năm 2021. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là  âm 2.594 tỷ đồng, số lỗ tăng thêm 1.456 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Mới đây, Xây dựng Hòa Bình đã có động thái chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec. 

Một nội dung quan trọng sẽ được trình tại đại hội là việc dự kiến phát hành riêng lẻ 274 triệu cổ phiếu, giá tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, số tiền thu về tối thiểu là 3.288 tỷ đồng.

Công ty cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hoán đổi nợ với đối tác (nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhà sản xuất), thanh toán các khoản nợ vay và đầu tư phát triển dự án.

Về nhân sự, đại hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm 5 thành viên gồm: ông Nguyễn Công Phú (đã có đơn từ nhiệm, được hội đồng quản trị thông qua từ 1/3/2023); ông Albert Antoine (đã có đơn từ nhiệm, được hội đồng quản trị thông qua từ 1/3/2023);ông David Martin Ruiz (đã có đơn từ nhiệm, được hội đồng quản trị thông qua từ 18/5/2023); ông Lê Quốc Duy (đã có đơn từ nhiệm, được hội đồng quản trị thông qua từ 9/6/2023); ông Dương Văn Hùng.

Công ty dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên là ông Lê Văn Nam (hiện là Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình) và ông Mai Hữu Thung (Chủ tịch Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Ngân, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1).

Xây dựng Hòa Bình

Trên thị trường chứng khoán, kể từ đầu năm 2023 đến nay, giá cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình vẫn đang trong quá trình đi ngang và tích lũy. Kết thúc phiên sáng 19/6, thị giá HBC đang dừng ở mức 9.110 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường vào 2.497 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm