Số lượng khách hàng tăng gấp 3 lần sau một năm, Mobile Money tiếp tục được thí điểm đến hết 2024

Chính phủ vừa cho phép tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đến hết năm 2024…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money tăng gấp 3 lần trong một năm
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money tăng gấp 3 lần trong một năm

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến đầu tháng 5/2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money đạt hơn 3,9 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, số lượng khách hàng tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt hơn 2,7 triệu khách hàng, chiếm 69% số khách hàng sử dụng dịch vụ.

Số lượng điểm kinh doanh trên cả nước đạt hơn 9.953 điểm, tăng 12% so với tháng 3/2023. Số lượng đơn vị chấp nhận thanh toán đạt 15.326 điểm, tăng 0,2%. Tổng số lượng các giao dịch bằng Mobile Money là hơn 26,1 triệu giao dịch với tổng giá trị khoảng 1.683 tỷ đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng kết tình hình thực hiện thí điểm dịch vụ Mobile Money.

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money để các doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện, phát triển dịch vụ, cung cấp tới khách hàng. Mục tiêu là đem lại tiện ích cho người dân, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi một số quy định tại Quyết định số 316/QĐ-TTg để phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khi phát triển dịch vụ.

Bên cạnh đó, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 192/NQ-CP về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.

Theo đó, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ được thực hiện thí điểm đến hết ngày 31/12/2024.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về dịch vụ Mobile Money trước tháng 5/2024.

Có thể bạn quan tâm