Sóc Trăng tăng cường kiểm soát tình trạng tăng giá đất và hoạt động môi giới bất động sản

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan, đơn vị chưa kiểm soát, xử lý chặt chẽ tình trạng một số tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới BĐS lợi dụng việc quy hoạch công trình, dự án hoặc tự ý đăng tải thông tin đồn thổi trên các trang mạng xã hội nhằm đẩy giá BĐS lên cao, tạo ra giá đất ảo,…
Sóc Trăng tăng cường kiểm soát tình trạng tăng giá đất và hoạt động môi giới bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa ký văn bản số 2001 chỉ đạo tăng cường kiểm soát tình trạng tăng giá đất và hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, các Sở, ngành tỉnh và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấn chỉnh tình trạng tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, đã góp phần ổn định giá đất tại một số vị trí, khu vực trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị chưa kiểm soát, xử lý chặt chẽ tình trạng một số tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng việc quy hoạch công trình, dự án hoặc tự ý đăng tải thông tin đồn thổi trên các trang mạng xã hội nhằm đẩy giá bất động sản lên cao, tạo ra giá đất ảo,...; chưa kiểm tra chặt chẽ chứng chỉ, điều kiện hành nghề môi giới bất động sản của các tổ chức, cá nhân. Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia vào việc đầu cơ đất đai, đón đầu quy hoạch, môi giới bất động sản; tình trạng phân lô, bán nền khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định vẫn còn xảy ra,...

Nhằm khắc phục mặt tồn tại, hạn chế nêu trên và tăng cường kiểm soát tình trạng tăng giá đất, hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn, UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-ỤBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc chấn chỉnh tình trạng tăng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quán triệt, thông báo, yêu càu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc không thực hiện các nội dung, công việc, hoạt động sau: Tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động môi giới bất động sản, đăng thông tin rao bán bất động sản trên các trang mạng xã hội chưa đúng quy định pháp luật; cung cấp thông tin quy hoạch công trình, dự án không đúng sự thật, làm thổi phồng giá đất hoặc làm giá đất biến động tăng cao. Đặc biệt là yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại những vị trí nắm bắt thông tin quy hoạch hoặc trực tiếp tham gia vào quy trình thực hiện quy hoạch công trình, dự án không sử dụng thông tin quy hoạch vì mục đích vụ lợi, không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu cơ đất đai, hưởng lợi.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ phối hợp Sở Xây dựng và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, tình trạng mua nền để đầu cơ đất đai (không có nhu cầu để ở) tại các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết họp cho thuê.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiên nghị cơ quan có thâm quyên xử lý các trường hợp chuyên nhượng quyên sử dụng đất không đủ điêu kiện, phân lô, bán nên trên đất nông nghiệp, các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và các hành vi liên kết để đẩy giá đất tăng cao,...

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, việc xác nhận đối tượng trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung và triển khai tốt công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường họp chưa tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh, môi giới bất động sản như: Hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề, không thành lập doanh nghiệp theo quy định (đối với trường họp phải thành lập doanh nghiệp); hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không được lập thành văn bản hoặc không đầy đủ các nội dung theo quy định; cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới,...

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Kiểm tra chặt chẽ việc các chủ đầu tư của các dự án phát triển nhà ở có nhu cầu xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các hành vi tự ý xây dựng đường giao thông, mở rộng hẻm,... nhằm mục đích phân lô, bán nền trái quy định và việc bán nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Phối hợp ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng; qua đó, xem xét, loại khỏi quy hoạch hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại khỏi quy hoạch đối với các công trình, dự án không có tính khả thi hoặc không hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm