Sơn La xin dừng đầu tư cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu theo PPP, chuyển đầu tư công

Sơn La xin dừng đầu tư cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu theo PPP, chuyển đầu tư công

Tỉnh Sơn La xin dừng đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ dừng triển khai theo hình thức PPP và được tách thành 3 dự án độc lập triển khai bằng vốn đầu tư công.

UBND tỉnh Sơn La vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức PPP và chuyển hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La kiến nghị Thủ tướng cho chủ trương dùng thực hiện dư án nêu trên theo hình thức PPP và cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Đồng thời tách dự án thành 3 dự án độc lập.

Cụ thể, dự án số 1 (từ Km0 đến Km19) sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do tỉnh Hòa Bình thực hiện; dự án số 2 (từ Km19 đến Km53) thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn hợp pháp khác do tỉnh Hòa Bình thực hiện; dự án số 3 (từ Km53+00 đến cuối tuyến) sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do tỉnh Sơn La thực hiện. 

Dự án xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu hồi tháng 5/2019 và giao UBND tỉnh Sơn La là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo phương án triển khai được Thủ tướng phê duyệt, Dự án có chiều dài 85 km, giai đoạn 1 xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe, rộng 17 m, tổng mức đầu tư 22.294 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng hỗn hợp BOT và BT, trong đó vốn nhà đầu tư BOT là 17.294 tỷ đồng; phần vốn 5.000 tỷ đồng còn lại được Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất tại Hòa Bình và Sơn La.

Tuy nhiên quá trình triển khai Dự án theo hình thức PPP gặp nhiều khó khăn do Dự án được phân kỳ thành các tiểu dự án (giải phóng mặt bằng theo từng địa phận hành chính, phân chia thành các đoạn tuyên xây dựng công trình) thực hiện trên địa bàn hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình.

Nếu thực hiện theo hình thức PPP thu phí kín, trong quá trình thực hiện sẽ khó khăn trong việc tỉnh Sơn La thực hiện nội dung dự án trên địa giới tỉnh Hòa Bình, khó khăn về công tác quản lý nguồn thu, giải ngân thanh toán...theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công. 

Quảng cáo

Hiện Dự án đang được phân chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn tuyến I từ Km1 đến Km19 (đầu tuyến) thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia trong dự án; đoạn tuyến II từ Km19 đến Km53 (giữa tuyến) đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP bằng nguồn vốn của nhà đầu tư và vốn ngân sách nhà nước (trong đó chủ yếu là nguồn vốn Nhà đầu tư); đoạn tuyến III từ Km53 đến cuối tuyến đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phương án này sẽ khó khăn trong thu hút nhà đầu tư tham gia thực hiện đoạn tuyến II, do đây là đoạn tuyến có nhiều công trình hầm, cầu, suất đầu tư lớn.

UBND tỉnh Sơn La khẳng định, do tách đoạn, phân kỳ đầu tư sẽ không thể thực hiện thu phí kín do đoạn đầu tuyến và đoạn cuối tuyến cũng như hạng mục giải phóng mặt bằng trên địa phương hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, việc thu phí kín gặp khó khăn sẽ không đảm bảo tính khả thi phương án tài tín, thời gian thu hồi vốn kéo dài. 

Bên cạnh đó, việc dùng thực hiện Dự án theo hình thức PPP theo chủ trương đã được phê duyệt tại Quyết định số 579/QĐ-TTg là cần thiết do pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP hiện hành không có quy định loại hợp đồng BOT kết hợp BT, không cho phép triển khai hợp đồng BT mới.

Trước đó, đầu tháng 11 vừa qua, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo phương thức PPP.

Bộ GTVT đánh giá việc UBND tỉnh Sơn La đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét chuyển dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu từ PPP sang đầu tư công là có cơ sở.

Theo Bộ GTVT, do hiện nay quy định pháp luật chưa có quy định về dừng chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP chuyển sang hình thức đầu tư công khi dự án đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (với vai trò là cơ quan chủ trình thẩm định dự án, đồng thời là cơ quan chủ trì xây dựng Luật PPP, Luật Đầu tư công) hướng dẫn UBND tỉnh Sơn La triển khai các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Sơn La tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia