Tăng cường quản lý hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt gửi kho ngoại quan

Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo cục Hải quan các tỉnh, thành chỉ đạo chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan thực hiện nghiêm thủ tục hải quan với loại hình hàng gửi kho ngoại quan, đặc biệt là hàng hóa thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, bên cạnh những nội dung trên, đơn vị này còn yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cập nhật thông tin hàng hóa đi vào kho bãi, địa điểm đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (VASSCM) ngay sau khi hoàn thành việc xếp dỡ hàng hóa tại kho bãi, địa điểm; Cập nhật kịp thời thông tin hàng hóa rút khỏi container đưa vào kho; Thông tin ra khỏi kho bãi, địa điểm; Cập nhật thông tin lên VASSCM trong trường hợp hệ thống gặp sự cố và đã được khắc phục.

Bên cạnh đó, các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật thông tin ra khỏi trên hệ thống đối với hàng hóa tiêu hủy (theo trường hợp hàng hóa đưa ra khỏi kho bằng chứng từ giấy).

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan không thực hiện đầy đủ trách nhiệm có liên quan theo quy định dẫn đến sở hở để doanh nghiệp lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại thì kiểm tra, xác minh đánh giá và có văn bản báo cáo đề xuất chấm dứt hoạt động kho ngoại quan. Trường hợp doanh nghiệp nào không đáp ứng điều kiện hoạt động thì báo cáo Tổng cục Hải quan để chấm dứt hoạt động.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt gửi kho ngoại quan
Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt gửi kho ngoại quan

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát kho ngoại quan đang lưu giữ hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt; Tập trung kiểm tra hàng hóa có thời gian gửi kho ngoại quan quá thời hạn theo quy định tại Luật Hải quan (kể cả trường hợp được áp dụng Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15).

Đối với hàng hóa là thực phẩm đông lạnh gửi kho ngoại quan đã quá thời hạn gửi kho ngoại quan, không được áp dụng gia hạn theo Nghị quyết số 10/2021/NQ-UBTVQH15 (hàng vào kho trước ngày 1/4/2018) thì yêu cầu giám định chất lượng hàng hóa.

Trường hợp kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu hư hỏng, hàng hóa hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm từ đó xác định trách nhiệm của chủ hàng/chủ kho ngoại quan; mời cơ quan môi trường địa phương phối hợp để buộc xử lý tiêu hủy đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Yêu cầu chủ hàng/chủ kho ngoại quan cam kết chi trả toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình tiêu hủy.

Trường hợp có chứng thư xác nhận về việc hàng hóa chưa hư hỏng vẫn còn giá trị sử dụng thì xử phạt vi phạm hành chính và buộc tái xuất, nếu không tái xuất thì thực hiện theo quy định về xác lập quyền sở hữu toàn dân để xử lý theo quy định về hàng hóa tồn đọng trong địa bàn hải quan.

Có thể bạn quan tâm