Tập đoàn điện lực Việt Nam: Tiền gửi ngân hàng của các công ty con nhiều là do nợ ngắn hạn cao

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), tuy các công ty con của tập đoàn có hàng chục nghìn tỷ đồng gửi ngân hàng, nhưng dư nợ ngắn hạn của các công ty này cũng lên tới hơn 60.000 tỷ đồng....
công ty mẹ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) lỗ

Trước đó, tại nghị trường Quốc hội, đại biểu Tạ Thị Yên (Phú Yên) đã đặt vấn đề: Tại sao công ty mẹ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) lỗ, còn các công ty con lại có lãi?

Lý giải thông tin này, EVN cho biết, năm 2022 giá bán lẻ điện bình quân bán cho khách hàng sử dụng điện theo biểu giá điện do Chính phủ quy định là 1.882,73 đồng/kWh, trong khi đó giá thành mua điện từ các nhà máy điện là 2.032,26 đồng/kWh.

Vì vậy, với mỗi kWh bán cho khách hàng sử dụng điện năm 2022 thì EVN lỗ 149,53 đồng/kWh, làm EVN lỗ sản xuất kinh doanh điện âm 36.294,15 tỷ đồng năm 2022. Nhờ có thu nhập từ các hoạt động khác liên quan tới sản xuất kinh doanh điện là 10.058,36 tỷ đồng nên số lỗ tổng hợp sản xuất kinh doanh năm 2022 của EVN là âm 26.235,78 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các thông số đầu vào khâu phát điện năm 2022 (giá nhiên liệu than, dầu, khí) tăng đột biến so với các năm trước đây nên làm giá thành khâu phát điện tăng mạnh, từ 1.506,4 đồng/kWh năm 2021 lên 1.698,45 đồng/kWh trong năm 2022 (tương ứng mức tăng 192,05 đồng/kWh).

Về vấn đề EVN xin tăng giá điện, nhưng loạt công ty con lại có hàng ngàn tỷ đồng gửi ngân hàng, EVN cho biết là để đảm bảo đối ứng cho số dư nợ ngắn hạn lên tới 60.045 tỷ đồng tại cùng thời điểm của các Tổng công ty Điện lực.

Theo tập đoàn này, các khoản dư nợ ngắn hạn cho thấy số nợ vay tại các đơn vị rất lớn. Vì vậy, nhu cầu trả nợ gốc và lãi vay trong năm rất cao. Điều này đòi hỏi các đơn vị phải duy trì số dư đủ trả nợ đến hạn nhằm đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay. 

Do đó số dư tiền gửi trên được dùng để thanh toán trả nợ cho các nhà cung cấp, thanh toán tiền mua điện theo các hợp đồng đã ký kết. Số tiền này cũng giúp các đơn vị đầu tư hệ thống phân phối - bán lẻ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

EVN khẳng định các tổng công ty điện lực phải chủ động cân đối dòng tiền phù hợp để đảm bảo thanh toán nợ gốc và lãi vay kịp thời cho các đơn vị tín dụng. Các đơn vị cũng phải thanh toán cho các nhà cung cấp, các nhà máy điện, có trách nhiệm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của 5 tổng công ty phân phối điện của EVN cho thấy: Doanh thu bán điện tăng, nhưng lợi nhuận trước thuế đều giảm so với 2021. Cụ thể:

1/ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt doanh thu 157.021 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 309 tỷ đồng, giảm 64%. Tiền gửi ngân hàng có 10.500 tỷ đồng;

2/ Doanh thu Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt 42.650 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận trước thuế gần 454 tỷ đồng, giảm 57%. Tiền gửi ngân hàng có khoảng 5.000 tỷ đồng;

3/ Doanh thu Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trong năm 2022 xấp xỉ 152.709 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước đó; lợi nhuận trước thuế hơn 293 tỷ đồng, giảm 76%. Tiền gửi ngân hàng có khoảng 5.500 tỷ đồng;

4/ Doanh thu Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) gần 46.783 tỷ đồng, tăng 10%; lãi trước thuế đạt 38 tỷ đồng, giảm 88%. Tiền gửi ngân hàng có 5.000 tỷ đồng;

5/ Doanh thu Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) đạt 58.893 tỷ đồng, tăng 14%, nhưng lãi trước thuế lại giảm 71%. Tiền gửi ngân hàng có 4.000 tỷ đồng.

Nhờ gửi ngân hàng, số tiền lãi gửi đã giúp các tổng công ty cân đối tài chính. Theo đó, lãi từ tiền gửi ngân hàng của EVNNPC đạt gần 371 tỷ đồng; của EVNCPC đạt gần 178 tỷ đồng; của EVNSPC hơn 170 tỷ đồng; của EVNHANOI là 166 tỷ đồng và EVNHCMC là 155 tỷ đồng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái.

Công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II

Thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ của tỉnh, đồng thời là một trong những trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, kinh tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc…