Tập đoàn FLC muốn đưa cổ phiếu quay lại sàn UPcoM

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa có thêm kiến nghị gửi các cơ quan quản lý chứng khoán về việc cho cổ phiếu FLC sớm được giao dịch trở lại trên UPCoM...
Tập đoàn

Mới đây, trong văn bản giải trình nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch, tập đoàn FLC đã đề nghị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cho công ty thêm thời gian khắc phục. Bên cạnh đó, FLC cũng đề nghị Sở cho phép cổ phiếu được giao dịch trở lại trên sàn chứng khoán.

Nguyên nhân là do sau khi bị đình chỉ giao dịch, cổ phiếu FLC không còn được chuyển nhượng dễ dàng. Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), đối với cổ phiếu lưu ký nhưng không được giao dịch trên sàn, VSD sẽ thực hiện chuyển quyền sở hữu sau khi có ý kiến chấp thuận hoặc có hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, nếu cổ đông FLC muốn bán thì phải gửi văn bản đề nghị và hồ sơ tới Ủy Ban chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận.

Sau khi có ý kiến chấp thuận, hoặc hướng dẫn của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, VSD mới thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu và xác nhận việc chuyển quyền sở hữu cho các bên liên quan.

Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông sẽ phải chấp nhận thời gian chờ đợi thủ tục chấp thuận, xác nhận từ Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và VSD.

Ngoài ra, FLC cũng thông tin, doanh nghiệp mới ký được hợp đồng với Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, đặc biệt có vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo FLC đương nhiệm (cần xin ý kiến tại đại hội đồng cổ đông thông qua).

Để giải quyết các khó khăn trên, ngày 4/3 vừa qua, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của FLC được tổ chức thành công với nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính của công ty được thông qua.

Trên cơ sở đó, FLC cho biết, hiện ban tổng giám đốc đang tiếp tục nỗ lực hết sức làm việc cùng với đơn vị kiểm toán và đi đến thống nhất về phương pháp, thời gian, thủ tục giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Theo kế hoạch, công ty sẽ làm việc thống nhất với Công ty Kiểm toán UHY và dự kiến phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/4 tới.

Sau đó, công ty dự kiến hoàn thành công bố báo cáo thường niên 2021 trong thời hạn 20 ngày (kể từ ngày công bố báo cáo tài chính 2021 kiểm toán).

Tiếp theo, hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, dự kiến tổ chức trong tháng 6/2023. Tại đây, cổ đông sẽ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Trên cơ sở đó, công ty tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022. Tập đoàn FLC dự kiến phát hành báo cáo này vào cuối tháng 10/2023.

Trước đó, từ ngày 3/3, sau khi bị hủy niêm yết trên HOSE, cổ phiếu FLC được chuyển về sàn UPCoM. Ngày sau đó FLC bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch vì cổ phiếu thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Có thể bạn quan tâm