SAM Holdings chuyển nhượng 80% cổ phần công ty con cho Capella Quảng Nam

SAM Holding vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên cho Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam...
SAM Holdings chuyển nhượng 80% cổ phần công ty con sang cho Capella Quảng Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã chứng khoán: SAM) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 20 triệu cổ phiếu, tương ứng 80% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên sang cho Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam, giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn giá vốn.

Sau chuyển nhượng, SAM Holding vẫn là công ty mẹ của Nam Tây Nguyên do sở hữu gián tiếp qua Capella Quảng Nam. Sau khi cơ cấu, SAM Holding sẽ chuyển đổi Nam Tây Nguyên thành Công ty TNHH MTV trực thuộc Capella Quảng Nam.

Cuối năm 2022, SAM Holding đã có 7 công ty con và 6 công ty liên kết. Tính tới 31/12/2022, SAM Holdings đang sở hữu 93,93% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên; sở hữu trực tiếp 80% vốn điều lệ với giá trị 200 tỷ đồng và sở hữu gián tiếp 13,93% qua công ty con. Tương tự, SAM Holdings cũng đang sở hữu 92,86% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam. Cả hai đơn vị này đều hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

Được biết, tính tới 31/12/2022, SAM Holdings đang sở hữu 99,92% vốn tại Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại…

Trong năm 2022, SAM Holdings có nhiều giao dịch với Công ty con là Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom. Trong đó, đáng chú ý là nhận nợ vay 53 tỷ đồng, trả nợ vay 33 tỷ đồng, và thanh toán chi phí lãi vay 285,8 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/3, cổ phiếu SAM ghi nhận mức 5.800 đồng/cổ phiếu.

SAM Holdings chuyển nhượng 80% cổ phần công ty con sang cho Capella Quảng Nam
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/3, cổ phiếu SAM ghi nhận mức 5.800 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu năm 2022 của SAM ghi nhận 2.109 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,35 tỷ đồng, giảm 95,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong năm 2022, SAM Holdings đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 40,9 tỷ đồng, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 19,4% kế hoạch lợi nhuận năm, thấp hơn nhiều chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Mới đây, ngày 15/3, SAM Holdings đã thông qua việc cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty Cổ phần Dây và Cáp Sacom đối với Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP.HCM, hạn mức tín dụng là 3 triệu USD, (ước tính giá trị khoảng 71,25 tỷ đồng).

Mặc dù vậy, SAM Holdings cũng chưa công bố điều khoản cụ thể của hợp đồng vay vốn tại ngân hàng nói trên, Công ty giao cho Tổng giám đốc Trần Việt Anh thực hiện các thủ tục liên quan.

Có thể bạn quan tâm