Tháng 4/2023 tổng số tiền thu nợ thuế ước đạt 3.225 tỷ đồng

Tổng cục Thuế Tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành trong tháng 4/2023 ước đạt 3.255 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 4/2023 ước thu được 14.908 tỷ đồng...
thu nợ thuế

Thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến tháng 4/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 9.753 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,2% kế hoạch năm 2023 và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2022. 

Kiểm tra được 102.933 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 69,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.124 tỷ đồng, bằng 225,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.397 tỷ đồng.

Về công tác quản lý nợ thuế, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành trong tháng 4/2023 ước đạt 3.255 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối tháng 4/2023 ước thu được 14.908 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 4/2023 ước đạt 36.868 tỷ đồng.

Về công tác kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế, toàn quốc có 896.107 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 9.773 doanh nghiệp (tương ứng 1,10%) so với thời điểm cuối năm 2022.

Cơ quan thuế đã ban hành 5.613 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 37.675 tỷ đồng, bằng 20% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2022. 

Cụ thể, hoàn cho xuất khẩu 31.460 tỷ đồng, hoàn cho dự án đầu tư 6.076 tỷ đồng, hoàn cho trường hợp khác là 139 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế trong những tháng đầu năm 2023, bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới, Tổng cục Thuế đã phân tích, nhận định những tác động từ chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro. Cùng với đó, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động để triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế, các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế.

Triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; triển khai Cổng thanh toán điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài; cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử;

Triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Về chương trình công tác tháng 5/2023, Tổng cục Thuế triển khai giải pháp trụ cột 1 phân bổ quyền đánh thuế đối với thu nhập của các công ty đa quốc gia có hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh tế số và kinh doanh trên nền tảng số. 

Tiếp tục bám sát quá trình Diễn đàn IF xây dựng hiệp định đa phương, phối hợp với các nước thành viên của Diễn đàn IF để xây dựng, hoàn thiện các nội dung dự thảo của Hiệp định, đảm bảo quyền và lợi ích của các nước thành viên của Diễn đàn IF/OECD về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận.

Triển khai giải pháp trụ cột 2 nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD. Tiếp tục rà soát đánh giá tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến Việt Nam, hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ, trình Quốc hội để xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

Có thể bạn quan tâm