Thêm một công ty chứng khoán muốn tăng vốn, chuyển sàn

Thêm một công ty chứng khoán muốn tăng vốn, chuyển sàn

Công ty Chứng khoán Smart Invest (AAS) sẽ trả cổ tức 50% bằng cổ phiếu, đồng thời, phát hành thêm 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu đều với giá 10.000 đồng/cp.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Công ty Chứng khoán Smart Invest (AAS) sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hoạt động 1.200 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, tăng 27%. Cổ tức dự kiến 30% tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Công ty có kế hoạch tăng vốn thông qua trả cổ tức, phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, HĐQT AAS đề xuất trả cổ tức năm 2021 là 50% bằng cổ phiếu, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận về 1 cổ phiếu mới.

Hiện công ty đang có 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, theo đó, dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức.

Quảng cáo

Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền huy động 800 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được dùng 50% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; 30% cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (margin); 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Và AAS lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Theo AAS, công ty sẽ dùng nguồn vốn huy động được để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (1.500 tỷ đồng); cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (900 tỷ); bảo lãnh phát hành chứng khoán (600 tỷ).

Nếu 3 đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ AAS sẽ tăng vọt từ 800 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 6 lần.

Ngoài ra, HĐQT AAS cũng sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chuyển sàn giao dịch từ UPCoM sang HoSE hoặc HNX trong năm nay.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex (Mã chứng khoán: PLX) vừa thông qua phương án thoái toàn bộ 120 triệu cổ phiếu đang nắm giữ tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - PG Bank (Mã chứng khoán: PGB) theo hình thức đấu giá công khai.

Thứ bảy, 04/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia