Tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng hiện ra sao?

Giai đoạn 2021 – 2025, Lâm Đồng có tổng cộng 16 dự án trọng điểm. Trong đó có 7 công trình trọng điểm tiếp tục triển khai đầu tư của giai đoạn 2016 – 2020. Hiện nay, 5 dự án đã hoàn thành thủ tục và triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng và 11 dự án đang thực hiện thủ tục chưa triển khai.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, với 16 dự án trọng điểm.

Trong đó có 7 công trình trọng điểm tiếp tục triển khai đầu tư của giai đoạn 2016 – 2020 gồm: Khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng; Đường Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương; Khu Trung tâm Hòa Bình; Dự án cấp, thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; Khu Du lịch hồ Đại Ninh; Hồ Đông Thanh; Hồ Kazam.

du-an-trong-diem
Khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng là một trong những dự án trọng điểm của Lâm Đồng 

Tỉnh đầu tư mới 9 công trình gồm: Khu Du lịch hồ Prenn; Khu Công nghiệp Phú Bình; Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; Khu Du lịch núi Sa Pung – Bảo Lộc; Xây dựng khu đô thị Liên Khương – Prenn; Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, huyện Đức Trọng; hồ Tà Hoét; Đầu tư nâng cấp các Quốc lộ 27 đoạn Phi Nôm – cầu K, Rông Nô, 27C, 28B, 55.

Hiện có 5 dự án đã hoàn thành thủ tục và triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng gồm: Hồ Đông Thanh; hồ Ta Hoét; hồ Kazam; xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh; Khu Du lịch hồ Đại Ninh, 11 dự án đang thực hiện thủ tục chưa triển khai xây dựng.

Quảng cáo

Đáng chú ý, trong số 16 công trình này có 9 công trình trọng điểm do Tổ công tác số 2 theo dõi. Hiện có 2 dự án đã hoàn thành cơ bản thủ tục và triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng và 7 dự án đang thực hiện các thủ tục, chưa triển khai xây dựng.

du-an-trong-diem
Khu đô thị Liên Khương – Prenn là dự án trọng điểm mới được tỉnh đầu tư xây dựng

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng thì hầu hết các công trình trọng điểm đã và đang được triển khai thực hiện khá thuận lợi và cơ bản đúng tiến độ cũng như nguồn vốn đầu tư được chủ động và các nhà đầu tư đã được thẩm định đủ năng lực thực hiện.

Tuy nhiên, cũng còn một số dự án vướng mắc do tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư còn phức tạp và kéo dài và do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên còn triển khai chậm so với kế hoạch. Ngoài ta còn một phần là do năng lực của chủ đầu tư hoặc đơn vị tài trợ ý tưởng quy hoạch.

Do đó, ông Phạm S đề nghị các thành viên Tổ công tác số 02 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, thẩm định và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch có liên quan. Cụ thể: Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch 704; Quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận; quy hoạch phân khu Khu du lịch hồ Prenn…

du-an-trong-diem
Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh là dự án trọng điểm được tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng đem lại nhiều diện mới mới cho Đà Lạt

Việc đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch nhằm tạo cơ sở để tiếp tục triển khai thủ tục tiếp theo của các dự án, dự án trọng điểm bị chậm tiến độ. Đồng thời cần chủ động rà soát các nhiệm vụ cần triển khai đối với từng dự án, công trình trọng điểm. Nếu có vướng mắc thì kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý và nếu có thể thực hiện đồng thời nhiều thủ tục thì tiến hành thực hiện đồng thời nhằm tiết kiệm thời gian chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng sẽ thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn thị trường diễn biến "nóng", tình trạng phân lô tách thửa tràn lan 2020 - 2022.

Thứ bảy, 03/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia