TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát vấn đề quy hoạch và sử dụng đất

TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát vấn đề quy hoạch và sử dụng đất

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo đó, TP.HCM xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để các sở, ngành, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, quản lý, sử dụng đất đai theo hướng hiệu quả, bền vững trên địa bàn.

Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Trong đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối tiếp nhận các vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc giữa các quy định của luật đất đai với các luật chuyên ngành khác của các sở, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức quản lý. Từ đó, tổng hợp báo cáo UBND thành phố để có văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành cấp trên trực tiếp trong các lĩnh vực khác để có hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Quảng cáo

Riêng về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố lập “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo đúng quy định tại Luật Quy hoạch, đảm bảo phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư đô thị.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, tham mưu UBND thành phố có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.

Cùng với đó, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch. Tăng cường thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác lập và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch để kịp thời xử lý và chấn chỉnh.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

TP Đà Nẵng dự kiến đấu giá hai khu đất vàng diện tích hơn 2,2 ha tại quận Sơn Trà và huyện Hoà Vang trong quý I năm nay. Số tiền thu từ việc đấu giá dự kiến hơn 400 tỷ đồng.

Thứ hai, 24/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia