Trong 30 ngày phải thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua NƠXH

Trong 30 ngày phải thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua NƠXH

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định giá nhà ở xã hội, Sở Xây dựng hoặc cơ quan chức năng có trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả cho chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh liên quan đến việc thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội (NƠXH) được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ đầu tư sẽ trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án để đề nghị tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH do mình đầu tư xây dựng.

Quảng cáo

UBND cấp tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thực hiện việc thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH do chủ đầu tư đề nghị.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành xong việc xây dựng NƠXH và đã được kiểm toán về chi phí của dự án theo quy định thì Sở Xây dựng có thể căn cứ vào báo cáo kiểm toán để thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH của dự án

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định giá của chủ đầu tư, Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá có trách nhiệm tổ chức thẩm định và có văn bản thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư; trong đó phải nêu rõ các nội dung đồng ý và nội dung cần chỉnh sửa (nếu có).

Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH của dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bình Định sẽ tổ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Eco-Lagoon rộng gần 26 ha với hơn 200 biệt thự và bungalow cùng một số hạng mục khác. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 606 tỷ đồng.

Thứ ba, 19/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia