Trung tâm Điều độ hệ thống điện sẽ thành công ty MTV?

Bộ Nội vụ cho rằng Trung tâm Điều độ hệ thống điện đủ điều kiện để chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN....
Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Thủ tướng góp ý về việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương.

Theo đó, Bộ Nội vụ ủng hộ việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công thương.

Tuy nhiên, về phương án chuyển, Bộ Nội vụ cho rằng nên chọn phương án tách A0 từ EVN sang Bộ Công Thương và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Mô hình này có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện được ngay.

Cụ thể, viện dẫn quyết định số 168 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành điện, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN, Bộ Nội vụ cho rằng A0 sẽ được chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện, hạch toán độc lập trong EVN.

Thêm vào đó, hiện A0 đã đáp ứng đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cùng các văn bản hướng dẫn thi thành.

Tiến tới trung tâm này có thể hoạt động độc lập về nhân sự, pháp lý, tài chính, không chung lợi ích với bên bán điện và bên mua điện, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2021-2025.

Bộ Nội vụ cũng cho rằng, việc A0 hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ có điều kiện thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện quốc gia; phù hợp với cơ chế điều hành giá, phí.

Còn nếu chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, sẽ rất khó thực hiện được yêu cầu trên. Chưa kể, việc chuyển đổi này sẽ vướng rất nhiều văn bản pháp lý như tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đấu thầu đặt hàng, quản lý giá phí… Khi đó, A0 cũng sẽ không tách bạch chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước, cũng như chưa đáp ứng được lộ trình phát triển.

Trước đó, Bộ Công thương đã đề xuất 2 phương án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về bộ.

Bộ Công Thương đưa ra hai phương án gồm: Đưa A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương; hoặc đưa A0 trở thành Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương.

Trong đó, Bộ Công thương cho rằng nên chuyển nguyên trạng A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập về bộ. Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi Luật Giá và Luật Điện lực sửa đổi được ban hành, có thể xem xét thêm phương án thứ hai.

Có thể bạn quan tâm