Từ nhập siêu Việt Nam chuyển sang xuất siêu với Campuchia

Tám tháng đầu năm 2022, trong quan hệ thương mại hai chiều với Campuchia, Việt Nam đã chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu so với cùng kỳ năm 2021.
Từ nhập siêu Việt Nam chuyển sang xuất siêu với Campuchia

Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn, đứng thứ 11 trong các thị trường hiện nay của Việt Nam, chiếm gần 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt quy mô cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay.

So với cùng kỳ năm 2021, xuất khẩu sang Campuchia tăng với tốc độ khá cao (32,7%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chung là 18,2%), chiếm trên 2,6% tổng mức tăng của cả nước, là một trong 10 thị trường có mức tăng lớn nhất (trên 1 tỷ USD).

Số lượng mặt hàng xuất khẩu sang Campuchia khá nhiều. Trong 18 mặt hàng chủ yếu, có 10 mặt hàng đạt trên 100 triệu USD, lớn nhất là sắt thép (700 triệu USD). Tiếp đến là dệt may (653 triệu USD); xăng dầu (494 triệu USD); nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép (242 triệu USD); phân bón (180 triệu USD); giấy và sản phẩm giấy (131 triệu USD); sản phẩm chất dẻo (126 triệu USD); sản phẩm sắt thép (118 triệu USD); thức ăn gia súc (111 triệu USD); kim loại thường khác và sản phẩm (105 triệu USD). Trong các mặt hàng này, có một số mặt hàng có mức tăng lớn như xăng dầu, dệt may, phân bón, sắt thép...

Nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia cũng có quy mô tương đối lớn, lớn nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay, chiếm 1,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam, đứng thứ 11 trong các thị trường. Nhập khẩu từ Campuchia so với cùng kỳ năm trước tăng 5,5%, với mức tăng tuyệt đối trên 191 triệu USD. Tốc độ tăng và mức tăng tuyệt đối về nhập khẩu đều thấp khá xa so với các con số tương ứng của xuất khẩu. Trong 10 mặt hàng chủ yếu nhập khẩu có mặt hàng đạt quy mô rất lớn là cao su (1.079 tỷ USD).

Do xuất khẩu có quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với nhập khẩu, nên trong quan hệ buôn bán với Campuchia, Việt Nam đã chuyển từ nhập siêu trong 8 tháng năm 2021 sang xuất siêu trong 8 tháng đầu năm nay.

Từ kết quả 8 tháng đầu năm, có thể dự đoán cả năm 2022 Việt Nam có thể xuất siêu sang Campuchia với mức  1,278 tỷ USD - tuy chưa bằng mức xuất siêu trong các năm từ 2016 đến 2020, nhưng đã ngược chiều so với mức nhập siêu 357 triệu USD của năm 2021.

Có thể bạn quan tâm