Vận tải biển Sài Gòn muốn chuyển cổ phiếu SGS sang HOSE

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 29/6 tới đây, Vận tải biển Sài Gòn sẽ họp bàn về chủ trương chuyển giao dịch cổ phiếu SGS sang sàn HOSE.
Vận tải biển Sài Gòn muốn chuyển cổ phiếu SGS sang HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SaigonShip, mã chứng khoán: SGS) đặt kết hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu giảm 4% so năm 2022 về mức 174 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 43 tỷ đồng. Công ty cũng lê kế hoạch cổ tức năm 2023 là 25%.

Trong khi năm 2022, Vận tải biển Sài Gòn thực hiện được 181,5 tỷ tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng nhưng không chia cổ tức mà giữ lại để tạo nguồn vốn thực hiện dự án tại Trung tâm kho vận.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Vận tải biển Sài Gòn tăng gần 50 tỷ so với đầu năm lên mức 285,6 tỷ trong đó tiền mặt - tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn tăng lên mức 170 tỷ đồng (chiếm gần 60% tổng tài sản).

Nợ phải trả vẫn ở mức kiểm soát khi chỉ ở mức 44,5 tỷ - bằng 18,5% quy mô vốn chủ sở hữu. Hiện Tổng Công ty TNHH MVT Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn đang là công ty mẹ của Vận tải biển Sài Gòn với số lượng cổ phiếu nắm giữ ở mức 7.354.200 đơn vị (tỷ lệ 51% vốn).

Tại Đại hội tới đây, Vận tải biển Sài Gòn cũng trình cổ đông chủ trương chuyển giao dịch cổ phiếu SGS từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGS giao dịch quang mức 16.000 đồng/cổ phiếu tại thời điểm cuối phiên sáng 13/6, ghi nhận mức tăng nhẹ 7,4% trong vòng 3 tháng qua. Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu ở mức “èo uột” trung bình 10 phiên chỉ đạt 627 đơn vị.

Vận tải biển Sài Gòn
Diễn biến giá cổ phiếu SGS trong thời gian qua.

Trong tháng 5 vừa qua, cổ phiếu SGS ghi nhận những chuỗi ngày tăng trần liên tiếp từ 8/5 đến 16/5 và 24/5 đến 2/6.

Ở một diễn biến khác, trước thềm Đại hội, ngày 22/5 vừa qua Vận tải biển Sài Gòn nhận được đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Thành viên HĐQT. Theo đó, lý do ông Minh xin từ nhiệm là để giải quyết việc gia đình.

Do đó, tại Đại hội tới Vận tải biển Sài Gòn sẽ thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh.

Cũng trong tài liệu họp Đại hội, về những khó khăn trong năm 2022, Vận tải biển Sài Gòn cho biết, cơ quan Nhà nước đã tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh tại Công ty làm ảnh hưởng đến đến việc kinh doanh của Công ty đặc biệt là kinh doanh tại Trung tâm kho vận.

Thêm vào đó, dự án Nâng cấp bãi 6.480 chưa được phê duyệt quyết toán dẫn đến công tác đầu tư giai đoạn 2 chưa thể thực hiện cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của trung tâm.

Khu đất 2.105m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tác động đến kế hoạch khai thác kinh doanh vì chưa thực hiện được dự án đầu tư làm tăng năng lực của công ty...

Có thể bạn quan tâm