Xung đột lợi ích với khách hàng, Chứng khoán VPS và cựu Giám đốc tư vấn bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Chứng khoán VPS và cựu Giám đốc tư vấn của công ty với tổng số tiền phạt gần 173 triệu đồng…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Xung đột lợi ích với khách hàng, Chứng khoán VPS và cựu Giám đốc tư vấn bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
Xung đột lợi ích với khách hàng, Chứng khoán VPS và cựu Giám đốc tư vấn bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Anh Việt, cựu Giám đốc tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Quyết định xử phạt Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ghi rõ, ông Đỗ Anh Việt đã có hành vi vi phạm hành chính khi đầu tư thay cho khách hàng.

Cụ thể, ông Việt là người hành nghề chứng khoán. Trong thời gian làm việc tại Chứng khoán VPS, vào ngày 12/11/2021, ông Đỗ Anh Việt đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với ông Nguyễn Đức Cây và thực hiện đầu tư thay cho khách hàng là ông Nguyễn Đức Cây, không thuộc trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Với hành vi trên, ông Đỗ Anh Việt đã bị phạt tiền 87,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 9 tháng theo quy định.

Theo đó, ông Đỗ Anh Việt phải dừng ngay toàn bộ hoạt động nghiệp vụ được ghi trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và phải tuân thủ các quy định cấm hoặc hạn chế thực hiện trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề.

Cùng trong thời gian này, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Cụ thể, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không giám sát, ngăn ngừa được xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, giữa người hành nghề chứng khoán và khách hàng.

Trước đó đã có nhiều luồng thông tin về vụ việc khách hàng tố nhân viên Chứng khoán VPS vi phạm quy định hành nghề chứng khoán và quy định đạo đức nghề nghiệp khi nhận ủy quyền của nhà đầu tư, gây thiệt hại cho khách hàng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Về kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2023, Chứng khoán VPS ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 19,5% so với cùng kỳ, đạt mức hơn 1.865 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 332,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 266,3 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 0,8% và 1% so với cùng kỳ quý 3/2022.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty thu về hơn 4.784 tỷ đồng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 589,8 tỷ đồng, giảm 35,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 466 tỷ đồng, giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Chứng khoán VPS đạt hơn 31.851 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 31.341 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm hơn 510 tỷ đồng. Nợ phải trả là 23.061 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn đạt 22.911 tỷ. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 3/2023 đạt hơn 8.789 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm