Bộ Giao thông Vận tải

08:24, 10/12/2020

Bộ Giao thông Vận tải là Cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, giai đoạn 1, theo phương thức đối tác công tư (PPP).