tập đoàn FLC

14:11, 11/06/2020

Phiên giao dịch ngày 10/6 ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bán ra 11 triệu cổ phiếu ROS giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,17% và chính thức không còn là cổ đông lớn của FLC Faros.