Ba cổ phiếu họ Lilama bị cắt margin sau soát xét

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa 3 cổ phiếu họ Lilama gồm L43 (CTCP Lilama 45.3), L61 (CTCP Lilama 69-1) và L62 (CTCP Lilama 69-2) vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Trong đó, cổ phiếu L61 bị cắt margin từ ngày 22/8/2022, còn cổ phiếu L43cổ phiếu L62 bị cắt margin từ ngày 25/8/2022. Theo HNX, nguyên nhân là do các công ty này lỗ ròng bán niên 2022 sau soát xét.

L61 ghi nhận từ lãi thành lỗ ròng gần 200 triệu đồng sau khi kiểm toán soát xét báo cáo bán niên 2022. Trong khi, trước kiểm toán, L61 ghi nhận lãi 8 triệu đồng.

Lilama
Cổ phiếu L61 bị cắt margin từ ngày 22/8/2022

Giải trình về vấn đề này, L61 cho biết do kiểm toán viên có ý kiến tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Cụ thể, tại ngày 30/6/2022, Công ty đang ghi nhận một số nợ phải trả đã quá hạn, bao gồm khoản nợ thuế (16.68 tỷ đồng) và nợ bảo hiểm (31.28 tỷ đồng). Vấn đề này cùng với các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Nhưng trên thực tế, hoạt động kinh doanh của L61 đã trở xấu từ năm 2015 và tới nay vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Tiếp đến là L43 và L62 lần lượt lỗ ròng bán niên 2022 sau soát xét gần 5 tỷ đồng và 6 tỷ đồng. L62 tăng lỗ hơn 5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, do phải trích lập thêm khoản dự phòng phải thu khó đòi đối với Công ty CP Phát triển điện Miền Bắc 3 (Nậm Đông) gần 2 tỷ đồng theo ý kiến của kiểm toán.

Đồng thời, đơn vị này phải trích thêm chi phí tiền công, tiền lương của một số người lao động được tạm tính.

Có thể bạn quan tâm