Ba KCN gần 1.000 ha tại Hải Dương được bổ sung vào quy hoạch

Ba KCN gần 1.000 ha tại Hải Dương được bổ sung vào quy hoạch

Ba Khu công nghiệp tại Hải Dương vừa được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm Bình Giang 2, Thanh Hà 2 và Kim Thành 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Cụ thể, gồm: KCN Bình Giang 2 (hơn 303 ha) tại các xã Thái Hòa, Thái Dương, Tân Hồng và Bình Xuyên, huyện Bình Giang; KCN Thanh Hà 2 (250 ha) tại các xã Thanh Cường và Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà; KCN Kim Thành 2 (hơn 437 ha) tại các xã Đại Đức và Tam Kỳ, huyện Kim Thành.

Các KCN khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp không thay đổi.

Quảng cáo

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo việc điều chỉnh chỉ tiêu đất KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương (khoảng 883 ha) phù hợp với quy định của pháp luật và ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 451 ngày 6/4/2021, đáp ứng điều kiện để làm cơ sở bổ sung ba KCN nêu trên vào quy hoạch.

UBND tỉnh Hải Dương được giao chỉ đạo việc tích hợp phương án phát triển hệ thống KCN, trong đó có ba KCN nói trên vào quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Phó Thủ tướng lưu ý, UBND tỉnh Hải Dương chỉ cho phép thực hiện thủ tục đầu tư đối với các khu công nghiệp khi đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Cũng tại Hải Dương, hồi tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa KCN Bình Giang (150 ha) tại xã Tân Việt, xã Vĩnh Hồng, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang và KCN Thanh Hà (150 ha) tại xã Tân An, xã Tiền Tiến, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, Thủ tướng đồng ý bổ sung quy hoạch KCN Bình Giang (diện tích 150 ha) tại các Thái Học, Nhân Quyền, Bình Minh, Thái Hòa, Bình Xuyên (huyện Bình Giang) và KCN Thanh Hà (diện tích 150 ha) tại các xã Thanh Hồng, Thanh Cường (huyện Thanh Hà) vào quy hoạch.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia