Becamex IJC bán thành công gần 126 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 3.777 tỷ đồng

Tính đến ngày 25/3/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã chào bán thành công 125.916.254 cổ phiếu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là 1.259 tỷ đồng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã chứng khoán IJC) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ ngày 5/3/2024 – 5/4/2024.

Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 125.916.254 cổ phiếu, số lượng thực tế sau khi làm tròn là 125.915.875 cổ phiếu. Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là 1.259 tỷ đồng.

Công ty cũng thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Becamex IJC tăng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên 3.777 tỷ đồng. Số lượng cổ phần sau tăng vốn là 377.748.384 cổ phần.

Sắp tới, ngày 19/4/2024, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Bình Dương.

Trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Becamex IJC lên kế hoạch năm 2024 doanh thu tăng 44%, lên 2.206 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 29%, lên 511 tỷ đồng. Trong đó, nếu xét theo lĩnh vực, dự kiến doanh thu bất động sản tăng 63%, lên 1.138 tỷ đồng; doanh thu hoạt động thu phí tăng 6%, lên 313 tỷ đồng; và doanh thu lĩnh vực khác tăng 45%, lên 755 tỷ đồng.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2024, đối với lĩnh vực bất động sản, Becamex IJC cho biết, các dự án dự kiến triển khai đưa vào kinh doanh trong năm chủ yếu là các dự án tại các khu vực phường Hoà Phú, thành phố mới Bình Dương; dự án khu biệt thự Sunflower II; dự án khu dân cư Hoà Lợi; dự án khu phố Hoàng Tử II…

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Becamex IJC trình cổ đông kế hoạch cổ tức với tỷ lệ 7% bằng tiền, dự kiến chia trong quý 4/2024. Mức này thấp hơn kế hoạch đầu năm là 10% và thấp hơn cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 14%. Ngoài ra, bước sang năm 2024, Becamex IJC tiếp tục hạ tỷ lệ cổ tức dự kiến chỉ còn 5% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của IJC đạt 1.494 tỷ đồng, giảm 24 % so với năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức gần 395 tỷ đồng, giảm 116 tỷ đồng so với năm 2022 (tương đương giảm 23%).

Trong năm 2023, doanh thu hoạt động tài chính của IJC cải thiện mạnh mẽ, đạt 4.728 tỷ đồng tăng 24% so với năm 2022.Còn chi phí tài chính đã giảm từ 82 tỷ đồng xuống còn 71,5 tỷ đồng trong năm 2023. Về chi phí bán hàng đạt 37 tỷ đồng giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp có tăng nhưng không đáng kể.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đang ở mức 6.403 tỷ đồng giảm nhẹ so với mức 6.523 tỷ đồng của năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 58,4%, tương đương 3.742 tỷ đồng; còn tài sản dài hạn là 2.660 tỷ đồng, với 41,6%.

Phần lớn tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp đến từ hàng tồn kho (2.765 tỷ đồng). Theo giải trình của công ty, số tiền này chủ yếu là chi phí dở dang của dự án khu biệt thự Sunflower mở rộng, khu phố thương mại Prince Town mở rộng và các dự án khác…

Ở bên kia bảng cân đối nợ phải trả của Becamex IJC là 2.580 tỷ đồng giảm 127 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.317 tỷ đồng và nợ dài hạn là 262 tỷ đồng. Về vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận ở mức 3.823 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 3.816 tỷ đồng của năm ngoái.

Đối với hoạt động lưu chuyển tiền tệ của công ty, năm 2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 291 tỷ đồng, trong khi năm ngoái là 308 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động đầu tư của IJC âm 213 tỷ đồng, còn năm 2022 là 114 tỷ đồng. Cuối cùng là dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 20 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với mức 115 tỷ đồng của năm ngoái.

anh-man-hinh-2024-04-10-luc-114944-515.png
Thị giá cổ phiếu IJC trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 10/4, cổ phiếu IJC giao dịch ở mức 14.750 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt khoảng 5.571 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm