Bình Dương lấy ý kiến thành lập thành phố Bến Cát

Tỉnh Bình Dương sẽ thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 234,35 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 364.578 người…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một góc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Một góc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương tổ chức lấy ý kiến về dự thảo đề án thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân gửi ý kiến đóng góp trước ngày 31/10/2023.

Cụ thể, tỉnh sẽ thành lập phường An Điền trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 31,22 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 25.363 người và 5 ấp của xã An Điền. Thành lập phường An Tây trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 44,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 41.917 người và 4 ấp của xã An Tây. Thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 234,35 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 364.578 người và 08 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Bến Cát.

Kết quả sau khi thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, tỉnh sẽ không thay đổi diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc.

Trong đó, cấp xã tăng 2 phường là An Điền, An Tây và giảm 2 xã An Điền, An Tây; cấp huyện tăng 1 thành phố là thành phố Bến Cát và giảm 1 thị xã là thị xã Bến Cát. Đồng thời, thành phố Bến Cát không thay đổi diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Phường An Điền có 31,22 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số có 25.363 người; có 5 khu phố: An Sơn, An Mỹ, Kiến Điền, Kiến An, Tân Lập. Phường An Tây có 44,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số có 41.917 người; có 4 khu phố: An Thành, Lồ Ồ, Dòng Sỏi, Rạch Bắp.

Sau khi xây dựng đề án, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát tiến hành lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thị xã, kết quả: có 99,92% cử tri tán thành việc thành lập phường An Điền, An Tây; 99,15% cử tri tán thành việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Kết quả lấy ý kiến cử tri đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 11/7/2022 theo đúng quy định. Đề án đã được 100% đại biểu HĐND tham dự kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND thị xã và HĐND các xã, phường liên quan biểu quyết tán thành.

Việc thành lập thành phố Bến Cát có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của tỉnh Bình Dương nói chung và thị xã Bến Cát nói riêng; tạo động lực để Bến Cát tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất của địa phương.

Ngoài ra, thành lập thành phố Bến Cát góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn có tốc độ phát triển và đô thị hóa mạnh mẽ bậc nhất của tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.

Còn việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành lập Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương là thực sự cần thiết, là nhu cầu khách quan, phù hợp với hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa của Bến Cát trong thời gian qua; phù hợp với các định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc thành lập 2 phường này cũng tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp giúp Bến Cát hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó, tạo nên bộ mặt mới cho đô thị Bến Cát trong giai đoạn phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Đồng thời, đây cũng là động lực mạnh mẽ tăng cường thu hút đầu tư, khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có để Bến Cát bứt phá vươn lên, phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đô thị trung tâm của vùng TP.HCM. Đây là tiền đề hướng tới phát triển tỉnh Bình Dương theo hướng "hiện đại, văn minh, hài hòa, sinh thái, bền vững".

Có thể bạn quan tâm