Bộ KH&ĐT yêu cầu gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 trước ngày 30/4

Bộ KH&ĐT yêu cầu gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 trước ngày 30/4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 30/4/2021 gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quy định, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra tháng 7/2021.

Do vậy, để kịp tiến độ báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5, báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 6 trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 30/4/2021 gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định.

Trước ngày 13/5/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, trong đó các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT.

Quảng cáo

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, hoàn thành báo cáo kế hoạch đầu tư côngtrung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025 (nếu có), gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định tại Điều 59 Luật Đầu tư công.

Theo quy định, báo cáo phải bao gồm các nội dung là tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập; Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Danh mục dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện dự án; Dự kiến kết quả đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025 (nếu có), gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 15/5/2021. Trong báo cáo này cần gồm các nội dung: tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn; danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên phù hợp khả năng cân đối vốn, tiến độ thực hiện...

Bộ KH&ĐT cho biết, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2021 đạt hơn 60,7 nghìn tỷ đồng. Con số này bằng 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương mức thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Giải ngân vốn trong nước đạt 14,74%, vốn nước ngoài đạt 0,66%. Phần lớn các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 10%, nhiều bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn. Một số dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân đạt kết quả thấp, như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 chỉ đạt 13,3% kế hoạch.

Bộ KH&ĐT lưu ý trong quý I/2021, có 31 bộ, ngành vẫn chưa giải ngân kế hoạch, tạo áp lực rất lớn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. Bên cạnh đó, giải ngân vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương (vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) gần như chưa thực hiện trong khi cùng thời điểm này năm 2020 đã giải ngân được 4,99% kế hoạch.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Với ô tô điện chạy pin, trong vòng 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%; trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Chủ nhật, 16/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia