Bộ Xây dựng: Các vướng mắc về thể chế của thị trường bất động sản đã được tháo gỡ

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Sinh cho biết phần lớn vướng mắc về thể chế của thị trường bất động sản đã cơ bản được tháo gỡ…
bất động sản
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã đi các địa phương để đôn đốc cũng như lắng nghe các khó khăn của thị trường bất động sản, đồng thời cũng là rà soát các dự án khó khăn như tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận…

Theo đó, đại diện Bộ Xây dựng nhận định, đã xác định được những khó khăn, vướng mắc về thể chế và thực thi các dự án. Về thể chế, thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, các bộ, ngành cũng ban hành nhiều thông tư để giải quyết những vướng mắc.

Bộ Tài chính đã có giải pháp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tháo gỡ theo Nghị định số 10 của Chính phủ và Nghị định 08. Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường có đề xuất tháo gỡ những quy định pháp luật liên quan về đất đai.

Đối với Ngân hàng Nhà nước cũng có nhiều giải pháp tháo gỡ liên quan đến nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn phục vụ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Riêng Bộ Xây dựng có nhiều đề xuất tháo gỡ, nhất là Nghị định sửa đổi các nghị định trong lĩnh vực xây dựng, tháo gỡ liên quan các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thời gian qua, nhất là nhóm chính sách về nhà ở xã hội đã được đề xuất và sửa đổi theo Luật Nhà ở.

Về mặt thực thi, qua rà soát tại các địa phương, các vướng mắc liên quan thực thi tại các địa phương, Bộ Xây dựng đã nắm được và đã có báo cáo. Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có Công điện gửi các địa phương và bộ, ngành về việc tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn của các dự án bất động sản, đặc biệt là dự án đang đầu tư dở dang phải có giải pháp kịp thời.

Trong thời gian vừa qua, nổi lên những dự án còn nhiều khó khăn ở những địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và một số địa phương phía nam cũng đang còn một số vướng mắc liên quan trình tự đầu tư. Các dự án này thời gian qua diễn ra trong thời gian dài, các giai đoạn khác nhau.

Do đó, hiện nay chúng tôi đang phối hợp cùng các địa phương tiếp tục đôn đốc, rà soát và tháo gỡ. Những vấn đề gì liên quan bộ, ngành nào thì bộ, ngành đó sẽ trả lời kịp thời cùng các địa phương, làm sao trong thời gian tới các bộ, ngành sẽ cùng các địa phương tiếp tục tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy nguồn cung”, vị Thứ trưởng phát biểu.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo đúng đề án Thủ tướng đã phê duyệt, để tạo nguồn cung về nhà ở, góp phần tháo gỡ khó khăn về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Có thể bạn quan tâm