Chủ tịch Phương Hữu Việt trở thành cổ đông lớn của VietABank

Chỉ mới phân phối được 65% lượng cổ phiếu đăng ký nhằm tăng vốn điều lệ nhưng danh sách cổ đông lớn của VietABank đã có sự thay đổi lớn.
Chủ tịch Phương Hữu Việt trở thành cổ đông lớn của VietABank

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa thông báo đã phân phối 18,2 triệu cổ phiếu cho người lao động và 79,2 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong tổng số 150,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký chào bán.

Như vậy, VietABank đã phân phối thành công 65% tổng số chào bán, thu về gần 974 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 3.500 tỷ đồng lên gần 4.474 tỷ đồng.

Trước đó, VietABank đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. VietABank quyết định phát hành 150,5 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Sau phát hành, CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Phương nắm giữ hơn 54,3 triệu cổ phiếu tương đương sở hữu 12,14% vốn cổ phần ngân hàng; CTCP Rạng Đông sở hữu 46,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,45%; Chủ tịch HĐQT Phương Hữu Việt sở hữu 5,06% tương đương 22,6 triệu cổ phiếu.

Được biết, Chủ tịch VietABank Phương Hữu Việt đang sở hữu 49% cổ phần tại Tập đoàn đầu tư Việt Phương

Trước đó, theo báo cáo bạch được công bố hồi tháng 3/2020, danh sách cổ đông lớn của VietABank gồm có Văn Phòng Thành ủy TP HCM với tỷ lệ nắm giữ 6,32% (22,1 triệu cổ phiếu), Rạng Đông nắm 9,34% vốn (32,7 triệu cổ phiếu), Tập đoàn Đầu tư Việt Phương sở hữu gần 38 triệu cổ phần, tương đương 10,85%.

VietABank cũng vừa tổ chức xong ĐHĐCĐ thường niên hôm 20/6, và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Theo đó, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm ông Phương Xuân Thụy – Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Lan Hương – Thành viên HĐQT độc lập. Đồng thời bầu thay thế bà Phương Minh Huệ - Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên HĐQT độc lập. 

Theo thông tin trên Cổng thông tin Quốc gia đăng ký doanh nghiệp, bà Phương Minh Huệ là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương.

Trong năm 2020, ngân hàng này đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 85.079 tỷ đồng (tương đương tăng thêm 8.554 tỷ đồng tức khoảng 11%); Lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng (tăng hơn 47% so với năm 2019)...

Có thể bạn quan tâm