Cổ phiếu MIG của Bảo hiểm Quân đội chính thức niêm yết sàn HoSE

Cổ phiếu MIG của Bảo hiểm Quân đội chính thức niêm yết sàn HoSE

Hôm nay (21/01), Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã đưa cổ phiếu lên niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Mã chứng khoán là MIG.

Số lượng cổ phiếu MIG được đưa lên niêm yết lần này là 130 triệu cổ phiếu. Theo đó, tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu MIG đạt 1.300 tỷ đồng.

Giá tham chiếu trong ngày 21/01/2021 là 15.550 đồng/ cổ phiếu.

MIC thành lập theo Quyết định số 871/BQP ngày 22/2/2007 của Quân uỷ Trung ương và Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính.

Quảng cáo

Vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, sau hơn 13 năm hoạt động đến nay MIC nằm trong top Doanh nghiệp nghìn tỷ với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính 2019 và 2020, doanh thu bảo hiểm gốc của MIC ghi nhận lần lượt đạt 2.507 tỷ đồng và 3.157 tỷ đồng.

Lợi nhuận 2 năm qua lần lượt đạt 177 tỷ đồng và 2020 là 242 tỷ đồng, ROE giữ ở mức 11-13%.

Năm 2020, MIC chi trả lợi tức tiền mặt 10% cho cổ đông. Mục tiêu lợi nhuận năm 2021 được công ty này đặt ra là 360 tỷ và cam kết lợi tức 10%.

Có thể bạn quan tâm

Nam Long đạt 5.205 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2021, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74%.

Thứ hai, 24/01/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia