Cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc từ 16/5 do lỗ 3 năm liên tiếp

Bắt đầu từ ngày 16/4, cổ phiếu của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC - sàn HOSE) sẽ chính thức bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp.
Cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết bắt buộc từ 16/5 do lỗ 3 năm liên tiếp

Cụ thể, cổ phiếu RIC sẽ bị hủy niêm yết toàn bộ 28,7 triệu cổ phiếu trên HOSE từ 16/5 và ngày giao dịch cuối cùng là 13/5.

Lý do hủy niêm yết do công ty lỗ 3 năm liên tiếp (2019, 2020 và 2021), thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Được biết, trong năm 2021, RIC ghi nhận lỗ 102,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 81,5 tỷ đồng và là năm thứ 3 lỗ liên tiếp. Tính tới 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế 412,37 tỷ đồng, bằng 58,6% vốn điều lệ công ty.

Điểm đáng lưu ý, sau kiểm toán năm 2021, kiểm toán cho rằng công ty có khoản lỗ sau thuế 102,5 tỷ đồng trong năm 2021, năm 2020 lỗ 81,54 tỷ đồng và tính tới 31/12/2021, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 141,89 tỷ đồng. Những điều kiện này, cùng với các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của RIC.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4, cổ phiếu RIC giảm sàn 1.500 đồng về 20.100 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm