Cổ phiếu TVC của Quản lý Tài sản Trí Việt bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu của Quản lý Tài sản Trí Việt vào diện cảnh báo từ ngày 7/7/2023...
Cổ phiếu TVC của Quản lý Tài sản Trí Việt bị đưa vào diện cảnh báo

HNX cho biết, nguyên nhân cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán: TVC) được đưa vào diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Ngày bắt đầu có hiệu lực là ngày 7/7/2023.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về giá trị khoản phải thu khác tại ngày 31/12/2022 của công ty với số tiền là 803,6 tỷ đồng và cơ sở trích lập dự phòng rủi ro tài chính đối với khoản phải thu này.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty sau khi xem xét một cách thận trọng về khả năng thu hồi đã quyết định trích lập dự phòng tổn thất với tỷ lệ 70% số dư nợ của một số khoản phải thu với số tiền là 506,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không trích lập dự phòng tổn thất với các khoản phải thu cá nhân (có tổng dư nợ gốc khoảng 79,5 tỷ đồng) dựa trên cam kết thanh toán của các cá nhân này.

Năm 2022, TVC ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 1.421 tỷ đồng, đạt 886 triệu giảm 266%, doanh thu bán hàng đạt 152 tỷ giảm 65% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân doanh thu 2022 bị sụt giảm mạnh là do giá vốn hàng hóa tăng 7%, chi phí tài chính tăng 370% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, cổ phiếu TVC đang trong diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, tháng 12/2022, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch TVB và TVC) về tội Thao túng thị trường chứng cứ căn cứ theo Quyết định khởi động vụ án xảy ra tại Louis Holdings,  Louis Capital, Chứng khoán Trí Việt... Theo đó, bà Phạm Thị Thanh Huyền (chị gái ông Phạm Thanh Tùng) đảm nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị của cả hai công ty trên.

Trong năm 2023, TVC thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 112 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 116 tỷ đồng. Đồng thời doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc mô hình và bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, phát triển trọng tâm, hạn chế rủi ro.

Quản lý Tài sản Trí Việt
Trên thị trường chứng khoán ngày 5/7, giá cổ phiếu TVC đang ghi nhận ở mức 6.400 đồng/cổ phiếu

Về tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của TVC đạt 18 tỷ giảm 58,5 tỷ đồng (tương ứng giảm 76%). Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm gần 20 tỷ đồng do lãi từ các khoản đầu tư chứng khoán giảm. Chi phí tài chính và các chi phí hoạt động khác giảm 253% do công ty đã hoàn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán. Theo đó, lợi nhuận quý 1/2023 đạt 80 tỷ tăng 167% so với cùng kỳ năm 2022.

Có thể bạn quan tâm