Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC bị xử phạt 85 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán...
Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán: VRC).

Cụ thể, trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC không đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 2, điểm 3 phần VII Phụ lục V kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, Đầu tư VRC sẽ bị xử phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Thêm vào đó, Đầu tư VRC đã không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty (Công ty chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021). Vì vậy, công ty này sẽ bị xử phạt thêm 25 triệu đồng.

Như vậy, theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng hình phạt là 85 triệu đồng. Đầu tháng 3, Công ty Cổ phần ADEC là công ty con của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC cũng bị xử phạt vì vi phạm quy định công bố thông tin.

Cụ thể, ADEC đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định với các tài liệu báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và  báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020. Với vi phạm trên, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt ADEC số tiền là 70 triệu đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, VRC đang nắm giữ 54,33% cổ phần tại ADEC.

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC
Phiên giao dịch sáng ngày 23/3, cổ phiếu VRC ghi nhận ở mức 8.120 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, năm 2022,  Đầu tư VRC ghi nhận doanh thu đạt 3.648 tỷ đồng, tăng 5% so với doanh thu năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 16.788 tỷ đồng.  

Kết phiên giao dịch sáng ngày 23/3,cổ phiếu VRC ghi nhận ở mức 8.120 tỷ đồng. Theo đó, vốn hóa thị trường vào khoảng 420,5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm