Công ty Khoáng sản và Cơ khí giải trình việc kiểm toán từ chối cho ý kiến

Trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Khoáng sản và Cơ khí, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã chứng khoán: MIM)
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã chứng khoán: MIM)

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã chứng khoán: MIM) đã có công văn giải trình và phản hồi liên quan đến việc đơn vị kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo đơn vị kiểm toán, đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm 2022, đơn vị chưa nhận được các thư xác nhận liên quan đến các khoản công nợ phải thu khách hàng ngắn hạn 5,6 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn 7 tỷ đồng, phải thu khác ngắn hạn 13,5 tỷ đồng, phải trả người bán ngắn hạn 3,9 tỷ đồng và người mua trả tiền trước ngắn hạn 28,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chưa đánh giá khả năng thu hồi và xác định tổn thất đối với các khoản phải thu này. Trong năm 2022, Khoáng sản và Cơ khí có trả trước bằng tiền mặt 6,2 tỷ đồng cho Kiến Trúc Xanh để thi công cải tạo công trình, tuy nhiên đơn vị kiểm toán không thu thập được hồ sơ tài liệu phê duyệt của hội đồng quản trị, dự toán và kế hoạch tiến độ thi công...

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng không thu thập được các hồ sơ tài liệu liên quan tới các khoản phải thu tạm ứng cá nhân với tổng giá trị 9,3 tỷ đồng, hợp đồng mua bán cho Minh Lương Thái Nguyên và Hợp Kim Long Phát với giá trị lần lượt là 10 tỷ đồng và 3 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, doanh nghiệp còn theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trị giá hơn 1 tỷ đồng và theo dõi chi phí xây dựng hơn 1,8 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán không thu thập được các bằng chứng để xác định và đánh giá mức độ hoàn thành của các công trình xây dựng.

Trong năm 2022, Khoáng sản và Cơ khí đã thực hiện chuyển nhượng quyền ưu tiên xin phép khai thác mỏ Nà Pết và các tài sản trên đất trị giá 1 tỷ đồng mà chưa ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Doanh nghiệp còn khoản nợ phải thu ngắn hạn khác là các các nhân với tổng trị giá 13,97 tỷ đồng tuy nhiên kiểm toán không thu thập được các hồ sơ tài liệu, do đó không đánh giá được tính hợp lý của việc mượn tiền này.

Giải trình về việc kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022, Khoáng sản và Cơ khí cho biết khoản công nợ phải thu 5,6 tỷ đồng trong đó gần 2 tỷ đồng là khoản công nợ khó đòi không đòi được, số này đã được trích lập dự phòng.

Ngoài ra, một số công nợ 2 bên vừa phải thu vừa phải trả chưa làm bù trừ công nợ, doanh nghiệp đã gửi đối chiếu cho một số khách hàng nhưng khách hàng không gửi trả lại.Các khoản trả trước cho khách hàng 7 tỷ đồng, trong đó có khoản trả trước cho Kiến Trúc Xanh 6,2 tỷ đồng, cả 2 bên đã thống nhất không thực hiện hợp đồng và đối tác đã hoàn lại tiền cho công ty.

Các khoản phải thu ngắn hạn 13,5 tỷ đồng, đến nay các hợp đồng đã tất toán các đối tác đã hoàn trả khoản đặt cọc, khoản tạm ứng hơn 9 tỷ đồng về cơ bản đều có xác nhận của người tạm ứng, đây là khoản tạm ứng mua vật tư hàng hóa của doanh nghiệp. Khoản người mua trả tiền trước 28,7 tỷ đồng, thủ tục chuyển nhượng đã cơ bản hoàn thiện và công nợ trên đã được tất toán.

Về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1 tỷ đồng trong đó gần 500 triệu đồng là chi phí thăm dò mỏ phát sinh tại chi nhánh Cơ Khí 2 thực hiện các công việc thăm dò cho doanh nghiệp đã phát sinh từ trước, còn lại chủ yếu là sản phẩm dở dang và các sản phẩm khác.

Chi phí xây dựng dở dang 1,8 tỷ đồng chủ yếu là khoản chi phí thăm dò mỏ hiện chưa được phê duyệt cấp phép. Khoản chuyển nhượng quyền ưu tiên xin phép khai thác mỏ Nà Pết 1 tỷ đồng là khoản khách hàng ứng trước để thực hiện quyền ưu tiên, tuy nhiên hiện tại cả 2 bên chưa thống nhất được để thực hiện.

Về lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 là hơn 19,6 tỷ đồng, Khoáng sản và Cơ khí đã và đang cơ cấu lại sản xuất và các nguồn lực như dừng sản xuất và chuyển nhượng tài sản trên đất tại nhà máy Hợp Kim Sắt MIMECO, giảm nợ vay, tinh giảm bộ máy quản lý... kỳ vọng sẽ giảm lỗ trong thời gian tới.

Về kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Khoáng sản và Cơ khí ghi nhận doanh thu đạt 11,1 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt âm hơn 3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm hơn 12,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Khoáng sản và Cơ khí đang dừng ở mức 81,3 tỷ đồng, giảm 13,3% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp tăng lên mức 69,9 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.

anh-chup-man-hinh-2024-01-09-145421-8387.png
Cổ phiếu MIM trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch ngày 9/1 cổ phiếu MIM của Khoáng sản và Cơ khí đang giao dịch ở mức 4.200 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 14,32 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm