Điện cơ Thống Nhất chuẩn bị lên sàn UpCOM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành là CTCP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind).
Điện cơ Thống Nhất chuẩn bị lên sàn UpCOM

Mã chứng khoán của công ty là VNW, số lượng chứng khoán đăng ký là hơn 16 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ công ty là hơn 160 tỷ đồng. Cổ phiếu VNW sẽ được giao dịch trên thị trường UpCOM.

Năm 2015, Vinawind đã thực hiện IPO với số cổ phần chào bán là hơn 5,7 triệu cổ phần. Có 126 nhà đầu tư tham gia vào phiên đấu giá, trong đó bao gồm 6 nhà đầu tư tổ chức và 120 nhà đầu tư cá nhân. Tổng số cổ phần đặt mua là hơn 50,9 triệu cổ phần, vượt xa so với con số công ty chào bán.

Mức giá đấu thành công cao nhất là 45.200 đồng/cổ phần, giá đấu bình quân tương ứng 42.383 đồng/cổ phần và có 4 nhà đầu tư trúng thầu gồm 3 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức. Tổng giá trị mà Điện cơ Thống Nhất thu về tương ứng hơn 243,7 tỷ đồng.

Hồi tháng 3/2018, Điện cơ Thống Nhất đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hơn 6,7 triệu cổ phiếu đưa ra đấu giá đã được 11 nhà đầu tư tham gia mua hết với giá bình quân là 42.514 đồng/cp, thu về 285 tỷ đồng.

Năm 2018, Điện cơ Thống Nhất cũng đã lên kế hoạch niêm yết toàn bộ đã phát hành cổ phiếu lên sàn chứng khoán HNX hoặc HoSE. Tuy nhiên, kế hoạch này không được thực hiện. 

Có thể bạn quan tâm