Dự kiến khởi công cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột trước ngày 30/6/3023

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk về cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột, tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 20/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm khởi công trước ngày 30/6/2023.
Dự kiến khởi công cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột trước ngày 30/6/3023

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XV và Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, giai đoạn I.

Theo đó, việc triển khai thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn I được thực hiện theo các mốc thời gian cụ thể.

Theo đó, tổ chức, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 12/11/2022 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án thành phần được phân cấp, hoàn thành trước ngày 20/1/2023 và thực hiện các công việc tiếp theo bảo đảm khởi công trước ngày 30/6/2023. 

Hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn trong năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Để hoàn thành mục tiêu đó, tỉnh phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6/2023 và cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31/12/2023. 

Để hoàn thành các nhiệm vụ theo mốc thời gian nêu trên, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết thực hiện bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ theo yêu cầu của các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo UBND các huyện có dự án đi qua thành lập Ban Chỉ đạo về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do bí thư Huyện ủy làm trưởng Ban Chỉ đạo, chủ tịch UBND huyện làm phó trưởng Ban Chỉ đạo. 

Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thường xuyên tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng và đột xuất lên UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường, chất thải rắn; đo đạc, lập, trích lục bản đồ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo quy định…

Trước đó, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn I.

Cao tốc này dài khoảng 117,5 km, chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 21.935 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm