Dược liệu Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng do công bố chậm loạt báo cáo

Với hành vi gửi nội dung công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Dược liệu Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng.
Dược liệu Việt Nam
Dược liệu Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/5.

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam (VIETMEC, mã chứng khoán: DVM) đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Theo đó, Dược liệu Việt Nam đã có hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nên bị phạt 60 triệu đồng.

Cụ thể, Dược liệu Việt Nam đã gửi nội dung công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2021 và năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021 và năm 2021.

Trước đó, ngày 27/5, Dược liệu Việt Nam đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và thông qua các nội dung chính như kế hoạch kinh doanh trong ba năm 2023-2025, kế hoạch đầu tư dự án trọng điểm, phương án chia cổ tức năm 2022, cũng như bầu mới một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Các cổ đông của Dược liệu Việt Nam đã nhất trí thông qua phương án trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022, trong đó, quỹ đầu tư phát triển là 10% và Quỹ khen thưởng phúc lợi là 5%. Đặc biệt, Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức 20% từ lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2023, VIETMEC đặt chỉ tiêu doanh thu thuần ở mức hơn 1.251 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 70,5 tỷ đồng, cổ tức năm nay tối thiểu ở mức 10%.

Ban lãnh đạo VIETMEC cũng đưa ra mục tiêu của năm 2024 và 2025 với kế hoạch tăng trưởng doanh thu từ 7-9% mỗi năm và tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế khoảng 15-16%.

Đáng chú ý, VIETMEC cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ hơn 356 tỷ đồng như hiện nay để nâng cao lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Trước đó, VIETMEC đã thông báo kế hoạch chào bán hơn 17,82 triệu cổ phiếu ra công chúng. Thời gian thực hiện trong quý 4/2023 hoặc vào hai quý đầu năm 2024. Số vốn thu được từ đợt tăng vốn (dự kiến 178,25 tỷ đồng), VIETMEC sẽ đầu tư vào dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền”.

Dược liệu Việt Nam
Tại thời điểm cuối phiên chiều 20/6, cổ phiếu DVM giao dịch quanh mức 15.300 đồng/cổ phiếu.

Tại Đại hội, cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Cao Hoàng và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nhữ Thị Thu Trang. Đồng thời, bầu Bà Đoàn Thị Thu Hoài giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai làm thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Cổ phiếu DVM của Dược liệu Việt Nam chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào 19/7/2022 với giá tham chiếu chào sàn là 18.000 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường thời điểm chào sàn tương ứng gần 642 tỷ đồng. Tại thời điểm gần cuối phiên chiều 20/6, giá cổ phiếu DVM giao dịch quanh mức 15.300 đồng/cổ phiếu, thanh khoản trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 162.000 cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm