Dược phẩm Trung ương 3 dự kiến phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 150%

Với gần 13 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, vốn điều lệ của Dược phẩm Trung ương 3 sẽ tăng lên 215 tỷ đồng...
Dược phẩm Trung Ương 3
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3)

Theo thông tin công bố, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (mã chứng khoán: DP3) sẽ phát hành gần 13 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Với tỷ lệ 100:150 tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn vốn phát hành dược lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022, với giá trị lần lượt là 97 tỷ đồng và 194 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành trong đợt này là 12/7/2023. Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành ngay tại công ty. Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn không bị hạn chế chuyển nhượng.

Được biết, đây là lần tăng vốn quy mô lớn nhất của DP3 với vốn điều lệ tăng gấp 2,5 lần từ 86 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã có 2 lần phát hành cổ phiếu để tăng vốn vào năm 2016 và 2019. Năm 2016, doanh nghiệp này phát hành hơn 1,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ sau khi phát hành là 13 tỷ đồng. Đợt tiếp theo vào năm 2019, DP3 phát hành mua thêm 850.000 cổ phiếu với tỷ lệ 12,5%, sau lần phát hành này doanh nghiệp đã huy động được hơn 22 tỷ đồng.

Dược phẩm Trung Ương 3
Giá cổ phiếu DP3 trong thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DP3 ngày 27/6 đang dừng ở mức giá 143.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa trên thị trường đạt khoảng 1.174 tỷ.

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý 1/2023, DP3 ghi nhận doanh thu thuần đạt 122 tỷ đồng giảm nhẹ 6%, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ tăng 9% so với quý cùng kỳ. Tổng số nợ phải trả là 104 tỷ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 100 tỷ, nợ dài hạn chiếm hơn 4 tỷ. Tính đến hết quý 1, công ty đã hoàn thành 26,7% kế hoạch doanh thu và 35,2% kế hoạch lợi nhuận.

Vào ngày 6/7 tới công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 8.000 đồng. Với hơn 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DP3 dự kiến sẽ chi ra khoảng 68 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho đợt này. Việc trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao cũng được thực hiện ở giai đoạn 2018-2021, doanh nghiệp này chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao nhất là 80% và thấp nhất là 60%.

Có thể bạn quan tâm