Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý condotel, officetel, resort villa

Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý condotel, officetel, resort villa

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4088 về quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao các sở ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về vấn đề này; chủ động rà soát theo các lĩnh vực quản lý, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu, đề xuất các nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị, sử dụng đất đai, báo cáo UBND thành phố...

Sở Tài nguyên & Môi trường được giao triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên & Môi trường tại Văn bản số 703 ngày 14/2/2020 và các văn bản hướng dẫn khác, các quy định hiện hành có liên quan.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất, cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và không làm thay đổi quy mô, mục tiêu, quy hoạch của dự án.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng có chức năng văn phòng kết hợp lưu trú, các dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú du lịch (condotel, resort villa), kiểm soát chặt chẽ các dự án đề xuất chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở trên địa bàn thành phố.

Quảng cáo

Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm soát về chức năng sử dụng đất, khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch các dự án condotel, officetel... Sở này cũng phải kiểm soát các dự án, công trình có nhu cầu chuyển đổi các chức năng không phải nhà ở thành nhà ở, thận trọng xem xét khi tham mưu, báo cáo UBND thành phố, xem xét giải quyết các thủ tục về quy hoạch kiến trúc...

Sở Xây dựng được giao kiểm soát, quản lý các công trình xây dựng, công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, hoạt động xây dựng của các chủ đầu tư bảo đảm chức năng sử dụng công trình, các chỉ tiêu khác phù hợp quy hoạch được duyệt; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Sở Du lịch có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh loại hình condotel, officetel...

Cục Thuế Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo với các nhà đầu tư về các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ phải nộp khi nhà đầu tư thực hiện chuyển quyền sử dụng đất...

Về phía UBND các quận, huyện, thị xã, UBND TP. Hà Nội yêu cầu tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng, quá trình thực hiện, khai thác dự án bất động sản nói chung, dự án condotel, officetel nói riêng trên địa bàn quản lý...

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra kế hoạch xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất một số xã thuộc huyện Cam Lâm. Đây được xem là “thủ phủ” phân lô bán nền và nhiều dự án “ma” được vẽ ra.

Thứ hai, 27/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia