châu á

Thứ năm lúc 09:40

Ngân hàng Phát triển Châu Á hiện nhận thấy mức tăng trưởng của các nền kinh tế Châu Á mới nổi là 4,3% vào năm 2022 và 4,9% vào năm 2023.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia