CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

16:02, 14/02/2023

Khối lượng lớn cổ phiếu PDR được đặt bán trong sáng ngày 13/2/2023 phát sinh từ sự hiểu nhầm trong quá trình trao đổi thông tin giữa nhân viên của ông Nguyễn Văn Đạt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia