đấu thầu

08:10, 16/09/2022

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung thêm một loạt các trường hợp thu hồi đất. Trong đó, HoREA cũng kiến nghị bỏ không thu hồi đất đối với trường hợp cụ thể với các dự án ngoài công lập, đất của cơ sở tôn giáo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia