điện mặt trời

Thứ ba lúc 17:25

Các dự án điện mặt trời khi thanh kiểm tra mà phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, Nếu vi phạm nghiêm trọng thậm chí rút giấy phép đầu tư, đình chỉ dự án theo các quy định của pháp luật.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia