thế hệ mới

06:15, 28/08/2021

Hàn Quốc sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không Cheongung 2 mới nâng cấp, sau khi hoàn thành thành công một loạt các thử nghiệm khắt khe về chất lượng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia