Hơn 1.200 lô đất tại Bắc Giang được phép phân lô bán nền

UBND tỉnh Bắc Giang quyết định cho phép 1.265 lô đất được chuyển nhượng theo hình thức phân lô bán nền...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Có 1.265 lô đất của 4 dự án được phép chuyển nhượng theo hình thức phân lô bán nền tại Bắc Giang
Có 1.265 lô đất của 4 dự án được phép chuyển nhượng theo hình thức phân lô bán nền tại Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành một số Quyết định về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số dự án thuộc thành phố Bắc Giang

Theo đó, có 1.265 lô đất của 4 dự án được phép chuyển nhượng theo hình thức phân lô bán nền để người dân tự xây nhà ở.

Cụ thể, tại Quyết định số 569 UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu đô thị mới cạnh Trường Tiểu học Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

Đối với 56 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Tiếp đến, Quyết định số 570, UBND tỉnh phê duyệt 200 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu đô thị mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.

Với 89 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Còn Quyết định số 571, UBND tỉnh phê duyệt 219 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu đô thị trung tâm xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang. 96 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

Cuối cùng, Quyết định số 572, UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt 646 lô đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2, thành phố Bắc Giang.

Đối với 316 lô đất ở thấp tầng còn lại thuộc dự án Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, UBND thành phố Bắc Giang triển khai các công việc có liên quan theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục kiểm tra, thông báo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án theo quy định của Luật Đất đai và các quy định có liên quan.

Riêng UBND thành phố Bắc Giang công bố công khai các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở theo quy định.

Chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở dưới hình thức phân lô, bán nền tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và Quyết định ban hành.

Đồng thời, thực hiện công bố thông tin các khu vực trong dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân xây dựng nhà ở tại các địa điểm kinh doanh bán hàng, trụ sở công ty của chủ đầu tư và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có thể bạn quan tâm