Hưng Thịnh Incons tăng trưởng doanh thu 14% trong 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Hưng Thịnh Incons đạt 3.245 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm trước), biên lợi nhuận gộp đạt 9,7%
Hưng Thịnh Incons tăng trưởng doanh thu 14% trong 6 tháng đầu năm

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (MCK: HTN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2022.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý II/2022 của Hưng Thịnh đạt 1.757 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp tăng 31% lên 190 tỷ đồng nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí giá vốn, kéo theo biên lợi nhuận gộp của quý II/2022 đạt 10,8%.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng ghi nhận đạt 86,2 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Hưng Thịnh đạt 3.245 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ 2021) và lợi nhuận sau thuế đạt 129,4 tỷ đồng (tăng 8%), lần lượt hoàn thành 44% và 49% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm cũng được cải thiện từ mức 8,7% của năm 2021 lên 9,7% trong năm 2022.

Có thể bạn quan tâm