IPA dự kiến phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

HĐQT Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Lãi suất cố định 9,5%/năm, trả định kỳ 12 tháng/lần. Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, thời gian phát hành dự kiến vào tháng 2. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động khác của doanh nghiệp.

Trong năm qua, IPA phát hành 3 đợt trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành đều là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Cả 3 lô đều đáo hạn năm 2024, lãi suất 9,5-10,5%/năm. Bên đứng ra sắp xếp là Chứng khoán VNDirect – tổ chức có liên quan đến IPA.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án như khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Riverine Cần Thơ và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong (Hà Nội).

Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, công ty dự kiến tăng vốn thông qua chào bán hơn 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100%. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, số vốn huy động dự kiến đạt gần 1.782 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến dùng 1.371 tỷ đồng đầu tư góp vốn, mua cổ phần. Số tiền 410,5 tỷ đồng còn lại huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu được dùng để thanh toán nợ gốc/lãi trái phiếu cùng các khoản nợ hiện hành khác.

Công ty cũng muốn phát hành thêm hơn 35,6 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, IPA dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ một lượng bằng 9,9% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Số lượng nhà đầu tư tham gia là tối thiểu 1 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền thu về sẽ được đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động này của tập đoàn. Thời gian thực hiện chào bán và phát hành cổ phiếu thưởng trong năm nay, sau khi UBCK chấp thuận.

Trong tháng 11/2021, IPA đã phát hành 89,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 1:1. Vốn điều lệ gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm