Khánh Hoà sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu địa phương

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu vào năm 2023, tập trung phát hành 1 đợt vào tháng 7/2023. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 và 10 năm.

Ngày 8/12, HĐND tỉnh Khánh Hoà khóa VII đã thông qua đề án phát hành trái phiếu địa phương.

Động thái trên được thực hiện sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết 09 về việc xây dựng phát triển Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết việc phát hành trái phiếu là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, có kỳ hạn 7 và 10 năm.

Việc trả lãi gốc được hoàn trả 1 lần khi đáo hạn cho từng đợt phát hành, trả lãi trái phiếu được thanh toán sau theo định kỳ 1 năm/lần.

Nguồn vốn thanh toán nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác liên quan đến trái phiếu chính quyền địa phương được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc lãi, trái phiếu đầy đủ, đúng hạn.

trái phiếu địa phương
Khánh Hoà dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND tỉnh Khánh Hòa phát hành nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công đã được HĐND tỉnh thông qua theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách.

Việc phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện theo các phương thức đấu thầu phát hành tại tổ chức thực hiện đấu thầu công cụ nợ Chính phủ hoặc phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, các ngân hàng, các tổ chức tài chính tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 55/ năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Từ cơ sở này, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các giải pháp thực hiện tốt công tác khai thác, quản lý, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó, việc triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế từ xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Được biết sau khi HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết trên, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ trình đề án lên Bộ Tài chính xem xét cho ý kiến về các điều kiện, điều khoản theo quy định tại Luật Quản lý nợ công.

Có thể bạn quan tâm