Kho bạc nhà nước huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 174.181,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 70% kế hoạch phát hành năm 2019.
Kho bạc nhà nước huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 30/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng), và 20 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng.

Về lãi suất, lãi suất trúng thầu tăng nhẹ tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm, giảm tại kỳ hạn 20 năm so với phiên liền trước đó.

Lãi suất trúng thầu của TPCP ở 3 kỳ hạn này từ đầu năm đến nay có tăng tại một vài thời điểm, song nhìn chung là giảm dần so với đầu năm 2019. Tại kỳ hạn 20 năm, lãi suất trúng thầu đã giảm 1,28%/năm so với hồi đầu năm 2019; kỳ hạn 10 năm, 15 năm giảm tương ứng 1,52%/năm và 1,54%/năm.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 174.181,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 70% kế hoạch phát hành năm 2019.

Có thể bạn quan tâm