Không lắp đặt xong thu phí không dừng trước tháng 6/2022 sẽ bị dừng thu phí

Không lắp đặt xong thu phí không dừng trước tháng 6/2022 sẽ bị dừng thu phí

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ quản lý nếu không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống thu phí không dừng trước tháng 6/2022.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với các địa phương, từng nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động còn lại tại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6/2022; rà soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật, kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ Giao thông vận tải quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và các giải pháp xử lý, bảo đảm triển khai thành công thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 6/2022.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội thảo, đối thoại trực tiếp với chủ phương tiện và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tuyến cao tốc đi qua; mở nhiều điểm dán thẻ tại tất các các điểm ra vào tuyến cao tốc, tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Các nhà cung cấp dịch vụ ETC phối hợp với Tổng cục Đường bộ, các địa phương, các nhà đầu tư BOT có nhiệm vụ hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại và thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, rà soát quy trình phối hợp, dán thẻ, kết nối, vận hành 2 hệ thống để có giải pháp xử lý kịp thời các hạn chế giữa 2 hệ thống trong thời gian qua.

Về tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến nay đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu ETC. Trong đó Bộ GTVT quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Cơ quan này cũng đang đôn đốc nhà đầu tư BOT, các địa phương để lắp 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ GTVT quản lý và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý.

Đối với việc triển khai thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên tỷ lệ phương tiện đã dán thẻ tại các tỉnh, thành phố tuyến đường cao tốc đi qua đạt trung bình 65%, tăng khoảng 10% so với tháng trước đó. Tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC trên tuyến đạt 50% trên tổng lưu lượng xe, tăng khoảng 5% so với tháng trước đó.

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang đôn đốc nhà đầu tư BOT, các địa phương lắp đặt 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ Giao thông vận tải quản lý và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý.

Đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu VEC khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 2173/VPCP-CN ngày 8/4/2022.

Đến ngày 30/6/2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ hoàn thành hệ thống thu phí ETC

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Như đã phân tích ở bài trước, bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực thi các FTA thế hệ mới ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những thách thức và khó khăn về đảm bảo an ninh tài chính quốc gia trong giai đoạn tới.

Thứ năm, 26/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia